Det førindustrielle niveau

Tilbage til det førindustrielle niveau


Det sikreste valg ville selvfølgelig være at forsøge at nedbringe CO2-koncentrationen til det førindustrielle niveau på ca. 280 ppmv eller så tæt på som muligt. Problemet er, at koncentrationen i atmosfæren allerede nu er oppe på over 400 ppmv. Også koncentrationen af de andre menneskeskabte drivhusgasser, først og fremmest metan og lattergas, skal bringes ned på det førindustrielle niveau.


Skal koncentrationen af CO2 og de andre drivhusgasser i atmosfæren bringes så langt ned igen, skal vi først og fremmest standse alle menneskeskabte udledninger med det samme. Det betyder ikke bare, at vi skal holde op med at bruge enhver form for fossile brændsler, hvad enten det er til elproduktion, varmeproduktion eller transport. Det betyder også, at vi skal skære husdyrholdet ned til et minimum af, hvad det er idag. Vi skal holde op med at bruge kunstgødning til markerne, og vi skal holde op med at fælde træer.


Men det vil kun standse stigningen i koncentrationen. For at opsuge den ekstra CO2, vi har ledt ud i atmosfæren, vil det være nødvendigt at genplante alle de skove, vi har fældet eller brændt af. Specielt vil det være nødvendigt at genskabe alle de tropiske skovområder, da det er her, det største CO2-optag sker.


Alligevel vil det sandsynligvis tage flere tusinde år, før vi igen nærmer os det førindustrielle niveau. Eksemplet viser, hvor stort et indgreb i atmosfærens og klimaets balance, vi allerede har foretaget. Og hvor svært det er, at reparere den skade, vi allerede har gjort.