Klimaretfærdighed

Klimaretfærdighed


Danmark er et af de lande, der pr. indbygger bidrager mest til den voksende drivhuseffekt. Til gengæld bliver Danmark næppe et af de lande, der kommer til at lide mest under de fremtidige klimaforandringer. Og desuden er vi rige nok til at kunne gardere os mod de værste virkninger af f.eks. en stigende vandstand, selvom det i det lange løb bliver dyrt og kun bliver muligt, hvis vi hurtigt standser den globale opvarmning.


Mange af de fattigste lande i verden vil være langt mere udsatte for f.eks. oversvømmelser og kraftigere orkaner end Danmark. Og samtidig har de ingen økonomiske midler til f.eks. at bygge dæmninger for at beskytte sig imod det stigende hav.


Det gennemsnitlige energiforbrug i den rige del af verden er ca. 20 gange højere end forbruget pr. indbygger i de fattigste lande. Skal disse lande bringes bare i nærheden af de rige landes velfærdsniveau, vil det medføre et stærkt forøget forbrug af fossile brændsler, specielt kul, som i øjeblikket er den billigste og lettest tilgængelige energikilde. Og det vil betyde en kraftig vækst i udledningerne af CO2 og dermed i den globale opvarmning.


Man kan med rette hævde, at de fattige lande har lige så stor ret til at stræbe efter velstand, som vi har i de rige lande. Derfor må det være de rige lande, som først standser deres udledninger af drivhusgasser, og det må også være de rige landes pligt at hjælpe de fattige lande økonomisk med at omstille deres samfund, så de får mulighed for at skabe en bæredygtig udvikling uden udledninger af drivhusgasser fra energiforsyning, landbrug og fra fældning af skovene.