Det ustabile klima

Det ustabile klima


Mange forskellige faktorer påvirker Jordens klima. Både kortvarige og længerevarende svingninger i Solens stråling påvirker klimaet. Jordens bane omkring Solen varierer over lange perioder på flere tusinde år. Og vulkanudbrud og meteornedslag kan forårsage hurtige og til tider voldsomme klimasvingninger. Jordens klima har altid været udsat for svingninger og forandringer. Alene af den grund at Solen langsomt, men sikkert bliver varmere.


På det tidspunkt, hvor livet på Jorden opstod, var solen mellem 25 og 30 % svagere end i dag. Samtidig var drivhuseffekten betydeligt kraftigere, end den er nu. I takt med at solindstrålingen er øget, er drivhuseffekten langsomt aftaget til det niveau, vi kender i dag. I hele denne periode har klimaet været stabilt nok til, at livet har kunnet udvikle sig fra encellede organismer til højerestående pattedyr og til mennesket.


Men det betyder ikke, at klimaet har været fuldstændig stabilt. Klimasvingninger med varme og fugtige perioder vekslende med lange istider har betydet store omvæltninger for jordens økosystemer, og mere end én gang har livet på Jorden været af voldsomme klimasvingninger efter nedslag af kæmpemeteorer og efter omfattende vulkansk aktivitet. Begivenheder, som har fået klimaet til at svinge mellem voldsom hede og tørke og jordomspændende istider.