Vejrekstremer

Vejrekstremer


Vejrekstremer er en del af det, vi kalder klimaet. Derfor kan det også være svært at skelne en periode med ekstremt vejr fra en tydelig klimaændring. To eller tre isvintre i træk er ikke nødvendigvis et tegn på et ændret klima, ligesom en orkan heller ikke nødvendigvis er et tegn på et klimaskift. Men bliver hyppigheden af f.eks. isvintre tydeligt større over en længere periode, kan det tyde på, at klimaet er ved at ændre sig.


Et ændret klima behøver heller ikke nødvendigvis at betyde, at gennemsnitstemperaturen falder eller stiger kraftigt. Et ændret klima kan også vise sig ved en øget hyppighed af vejrekstremer, f.eks. med flere hedebølger om sommeren, et stigende antal tilfælde af voldsom nedbør eller flere perioder med meget kraftig blæst. Hvis man kan se en tydelig tendens til mere ekstremt vejr over en længere periode, vil man også tale om et ændret klima, også uden at det gennemsnitligt set er blevet meget varmere eller koldere.


Nogle steder på Jorden er tegnene på et ændret klima meget tydelige. Det er for eksempel tilfældet, når havisen omkring Nordpolen over flere år bliver ved med at svinde ind.