De menneskeskabte klimaændringer

De menneskeskabte klimaændringer


Vi kan se, at klimaet allerede er begyndt at ændre sig. Og der er ingen tvivl om, at det vil fortsætte. De mængder af CO2 og andre drivhusgasser, vi allerede har udledt i atmosfæren, vil få konsekvenser langt ud i fremtiden.


Vi kan allerede tydeligt se og måle, at klimaet ændrer sig. Og ændringerne vil fortsætte, så længe vi fortsætter med at udlede drivhusgasser. Men hvor alvorlige bliver de, hvor meget vil temperaturen stige, og hvilke konsekvenser vil det få? Det er nogle af de spørgsmål, klimaforskerne prøver at finde svar på.


De klimamodeller, forskerne bruger til at fremskrive klimaets udvikling, må nødvendigvis bygge på nogle usikre antagelser om, hvordan samfundets udvikling bliver, når det drejer sig om blandt andet energiforbrug, transport og landbrug. Samfundets generelle udvikling har betydning sammen med det, vi aktivt gør for at nedbringe vores udledninger af drivhusgasser. Ud fra disse antagelser forsøger man at beregne, hvordan udledningen af drivhusgasser vil udvikle sig,  og med det som udgangspunkt prøver man så at beregne fremtidens klima ved hjælp af store, komplicerede klimamodeller, som kan afspejle, hvordan atmosfæren, havet og landjordens vegetation vil reagere på den stigende koncentration af drivhusgasser i atmosfæren.


Med alle de usikkerheder kan vi altså ikke forvente, at klimaforskerne kan fortælle os præcist, hvordan klimaet vil se ud om 50 og 100 år. Men det, de kan fortælle os er, hvordan den globale opvarmning med forskellige forudsætninger nogenlunde vil udvikle sig, og hvad det vil betyde for, hvor hurtigt havet stiger, og hvordan det vil påvirke Jorden plante- og dyreliv.

Se filmen om de menneskeskabte klimaændringer