EU's klimapolitik

EU's klimapolitik


EU’s klimapolitik bliver ikke kun bestemt af hensynet til klimaet. Mange forskellige interesser spiller ind: hensynet til samfundsøkonomien på kort sigt, hensynet til det indre marked, hensynet til en sikker energiforsyning og hensynet til beskæftigelsen i EU.


Hertil kommer erhvervsøkonomiske interesser i kul-, olie- og gasindustri, landbrug, luftfart, skibsfart, automobilindustri mv., der kan blive berørt af klimapolitikken. Forskellige erhverv har etableret magtfulde lobbyorganisationer, der til stadighed øver stor indflydelse på lovgivningen.


Det sker i praksis ved, at lobbyisterne opsøger embedsmænd i Europa-Kommissionen, folkevalgte parlamentarikere i Europa-Parlamentet eller de enkelte landes ministre - og måske ligefrem statslederne.

 

Det er de sidstnævnte, der træffer de endelige beslutninger, og ikke mindst på klimaområdet har det vist sig vanskeligt at få landene til at bakke op om en ambitiøs fælles indsats.

Læs PDF-hæftet om EU's klimapolitik