Generelle sider

Om denne side

Spørgsmål og svar – spørgsmålene

Spørgsmål 1
Spørgsmål 2
Spørgsmål 3
Spørgsmål 4
Spørgsmål 5
Spørgsmål 6
Spørgsmål 7
Spørgsmål 8
Spørgsmål 9
Spørgsmål 10
Spørgsmål 11
Spørgsmål 12

Klimaleksikon

A, B, C, D, E, F, G, H, I – J, K, L, M, N, O, P – Q, R, S, T, U, V – W, X – Y, Z – Æ, Ø – Å 

Links

Sitemap

Søg

 

1. Jordens klima

1.a Klima og vejr

Hvad skabet klimaet
Vejrekstremer og klimaændringer

1.b Den naturlige drivhuseffekt

Den naturlige drivhuseffekt - den enkle forklaring
Den naturlige drivhuseffekt -  uddybende forklaring
Drivhuseffekten og klimaets historie
- Istider og drivhustider
- Kultiden
- De sidste istider
- De sidste 10.000 år

1.c Det ustabile klima

Jordens bane varierer
Solens stråling varierer
De store havstrømme og klimaet
Vulkanudbrud påvirker klimaet
Klimakatastrofer – kæmpemeteorer
- Dinosaurernes uddøen

2. Den menneskeskabte klimaændringer

2.a Kilderne til de menneskeskabte klimapåvirkninger

Afbrænding af fossil brændsel og biomasse 
Fældning og afbrænding af Jordens skove
Landbrug og lossepladser
Industriproduktion af CFC’ere mm

2.b Drivhusgasserne

Oversigt
CO2
Metan
Lattergas
Halocarboner m.fl.
Ozon

2.c Andre menneskeskabte klimapåvirkninger

Aerosoler
Sort sod
Skyer og flytrafik
Menneskeskabte landskabsændringer

2.d Jordens klimaregulering

Det naturlige kulstofkredsløb
Mennesket griber ind
Kulstofkredsløbet og klimaet
Atmosfæren og havet
Atmosfæren og biosfæren

3 Har klimaet ændret sig?

3.a Temperaturen stiger

Rekordernes årti
Store regionale forskelle
Havenes temperatur stiger
Er der tvivl om, at det bliver varmere?

3.b Havet påvirkes

Havet stiger
Havet bliver mere surt

3.c Isen smelter

Bjergenes gletschere trækker sig tilbage
Arktis smelter
Permafrosten tør op
Antarktis er ved at vågne

3.d Vejret ændrer sig

Hedebølger, tørke og skovbrande
Storme orkaner er blevet kraftigere
Voldsom nedbør og oversvømmelser er blevet hyppigere

3.e Naturen påvirkes

Foråret kommer tidligere
Der ses tydelige spor i økosystemerne
Havets dyreliv påvirkes
Koralrevene er i fare

4. Det store eksperiment

4.a Når drivhuseffekten stiger

Et forenklet regneeksempel

De store klimamodeller

Hvordan laver man klimamodeller?
Hvad er klimafølsomhed?
Klimamodellernes usikkerheder

4.b Hvordan bliver fremtidens klima?

IPCC's Fjerde Statusrapport

IPCC's scenarier
Opvarmningen i IPCC's scenarier
Havstigning, nedbør og tørke i IPCC's scenarier
Hvordan fordeler opvarmningen sig?
Problemer i IPCC's scenarier

Det værst tænkelige scenario

4.c Det forsinkede klima

Når havet stiger og stiger og ...
Når polerne smelter

4.d Det uberegnelige klima

Havstrømmene - den ukendte faktor

Dybvandspumpen
Hvor stor er risikoen?

Klimaets feedback mekanismer

Vanddamp
Skyer
Albedo
Vegetation
Skovbrande
Permafrost
Metan
Aerosoler

Den løbske drivhuseffekt

Klimaspring og ireversible ændringer

4.e Fremtidens klima - bundlinien

4.f Kilder

5. Konsekvenserne af den globale opvarmning

5.a Konsekvenserne på kort sigt

Temperaturstigning og konsekvenser - overblik

Temperaturstigning og konsekvenser - naturen
Temperaturstigning og konsekvenser - mennesket

Naturen i fare

Arktis
Tundraen
Den nordiske skov
Græslandet
Regnskoven
Mangroveskoven
Havene
Koralrevene
Naturens mangfoldighed
Den danske natur

Mennesket i fare

Større klimaekstremer
Sundhedsmæssige konsekvenser
Mangel på ferskvand
Mindre landbrugsjord
Færre fisk til flere mennesker
Fremtidens fødevareforsyning
Fattigste rammes hårdest
Verdensøkonomien på spil
Det danske samfund

5.b De langsigtede konsekvenser

Overblik
Hvis polerne smelter?
De store havstrømme og klimaet
Den løbske drivhuseffekt
Danmark på lang sigt

5.c Kilder

6. Kan vi vende udviklingen?

6.a Tilbage til det førindustrielle niveau

6.b Stabilisering på et “ufarligt“ niveau

Hvor høj må koncentrationen af drivhusgasser blive?
Hvor store mængder drivhusgasser må vi udlede?

6.c Kan vi nå det?

6.d Kilder

7. Lokal og global klimapolitik

7.a Syndere og ofre

De værste af de største
Problemeksport

7.b International klimapolitik

Historisk overblik
FN’s Klimapanel – IPCC
Klimakonventionen
Kyoto Protokollen
- Kyoto protokollens ordlyd
- Kyoto protokollens mekanismer
- Skovplantning
- NOAH’s holdning til Kyoto Protokollen
- NOAH’s holdning til mekanismerne
- NOAH’s holdning til træplantning

7.c EU’s klimapolitik

European Climate Change Programme (ECCP)
EU’s kvotehandelssystem
EU’s energipolitik
EU’s transportpolitik
EU’s landbrugspolitik
EU’s forskningspolitik
NOAH’s holdning til EU’s klimapolitik

7.d Dansk klimapolitik

Dansk klimapolitik –historisk rids
Fra offensiv til defensiv klimapolitik
Det danske kvotehandelssystem
De fleksible mekanismer
Klimaet i den danske energipolitik
Klimaet i den danske transportpolitik
Klimaet i den danske landbrugspolitik
NOAH’s holdning til den danske klimapolitik

7.e Efter Kyoto

Status og tendenser
I-lande og u-lande i klimaforhandlingerne
Panik før lukketid
Det fossile paradoks
NOAH’s holdning til den langsigtede klimapolitik

7.f Tilpasning til klimaændringer

Klimatilpasning i Europa
Kan Danmark tilpasse sig?

7.g Kilder

8. De superteknologiske løsninger – gammel vin på nye flasker

8.a”Ren” kulteknologi

Hvad er CCS?
Miljøeffekter ved CCS
-
Brydning og transport af kul
- Opsamling og transport af CO2
- Lagring af CO2
- Lagring af CO2 i havet

- Lagring af CO2 i geologiske lag
Klimaeffekten
- Hvor store reduktioner leverer CCS?
- Hvor hurtigt leverer CCS?
- CCS og de nødvendige reduktioner
Hvad koster CCS?
Risiko og ansvar
CCS-projekter i Danmark
NOAH’s holdning til CO2-lagring

8.b Kan atomkraften redde os?

Atomkraft i nutidens energiforsyning
Atomkraftens mange problemer

- Uranminernes arbejdsmiljø
- Uranminernes miljøproblemer
- Uranmøllen
- Tailings
- Berigningsanlæg
- Uranbrændslet
- Atomkraftens sikkerhedsproblemer
- Det radioaktive affald
- Oparbejdningsanlæg
- MOX-brændsel
Kan atomkraften løse klimaproblemer?

8.c Drømmen om fusionsenergien

         Fusionsenergi er ingen løsning

8.d En vifte af muligheder?

8.e Kilder

9. Vi kan handle nu

9.a Det daglige energiforbrug

Vores dårlige vaner
Komfort og energiforbrug
De tekniske muligheder
Den daglige transport
Ferie og rejser

9.b Den energirigtige bolig

Isolering
Vinduer
Ventilation
Glastilbygning
Brændeovn
Solvarmeanlæg

9.c Kan vi købe os aflad?

9.d Hvad skal politikerne gøre?

9.e Kilder

10. Den langsigtede planlægning - Fremtidens samfund

10.a Klima og miljømæssigt råderum

10.b Livsstil og klima

10.c Fremtidens bolig

10.d. Transport i fremtidens samfund

10.e Landbrug og klimaændringer

10.f Fremtidens energiforsyning

Energibesparelser er forudsætningen

Et integreret energisystem

Varmepumper

Brint

- Lagring af brint
- Brændselsceller

Varmelagring

Energikilderne

Biomasse
Biogas
Biobrændstof
Solvarme
Vindkraft
Solceller
Bølgeenergi
Geotermisk energi
Vandkraft

10.g Kilder